กิจกรรม : โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายละเอียด :
    

 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลปุโรง  ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง จำนวน  44  คน เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ มีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น

 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565    อ่าน 37 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**