กิจกรรม : โครงการรวมพลังสร้างสรรค์ชุมชน กิจกรรม "พัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี
รายละเอียด :
    

 องค์การบริหารส่วนตำบลปุโรง  ในฐานะที่เป็นหน่วยงานราชการ ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและป่าไม้ ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์สร้างสมดุลของระบบนิเวศน์ทางดินและป่าไม้ จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการรวมพลังสร้างสรรค์ชุมชน  กิจกรรม "พัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ในวันอังคาร  ที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ จุดเริ่มต้นโครงการบุกเบิกถนนสายตะโละยะ-บูเก๊ะปาลอฆาเจาะห์ หมู่ที่ 2 ตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา เวลา 09.30 น.

 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 ธันวาคม 2563    อ่าน 14 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**