ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในตำบลปุโรง องค์การบริหารส่วนตำบลปุโรง จำนวน 17 สาย
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 31 คน