ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ อบต.ปุโรง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
13 ก.ค. 2564
2 สารจาก ผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน วันที่ 22 มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
22 มี.ค. 2564
3 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
68
03 ก.พ. 2564
4 รายงานการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
21 ม.ค. 2564
5 โครงการจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
70
24 พ.ย. 2563
6 ประกาศ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
201
14 ส.ค. 2563
7 ประกาศ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
151
29 ก.ค. 2563
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปุโรง เรื่อง การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
127
01 ก.ค. 2563
9 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
38
26 พ.ค. 2563
10 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
26 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23